முகவரி :

மாகாண பெயர் பதிவாளர் திணைக்களம்
மேல் மாகாணம்
எண் 17, பகோடா சாலை, நுகேகொட.

தொடர்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய தொலைபேசி இலக்கம் :