முகவரி :

மாகாண பெயர் பதிவாளர் திணைக்களம்
மேல் மாகாணம்
எண் 17, பகோடா சாலை, நுகேகொட.

தொடர்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய தொலைபேசி இலக்கம் :


பதிவாளர் :                                           +94112809311

மின்னஞ்சல் :                             deptbnrwp@gmail.com